Hodnocení stromů

Pokud máte pochybnosti o stavu vašeho stromu, nechte si ho zkontrolovat odbornou firmou. Provádíme hodnocení vitality stromů, jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Pro vlastníka stromu je důležité znát míru rizika danou výskytem případných defektů, a také to, jakou perspektivu strom má. Od toho se odvíjí návrh případného ošetření. Správné vyhodnocení stavu stromu je klíčové pro to, aby prostředky vynaložené na jeho ošetření byly investovány opravdu účelně.

Dendrologický průzkum

Pro obce a města provádíme kompletní dendrologický průzkum, při kterém provedeme inventarizaci stromu, měření jeho rozměrů a hodnocení vitality, zdravotního stavu a dalších dendrologických hodnot. Výstupní informace mohou sloužit zejména jako podklad pro plán péče o stromy, dále pro výpočet jejich ekologické hodnoty a také pro jednotný způsob nacenění pěstebních zákroků.