Kácení stromů

Strom roste do plné velikosti desítky let, jeho pokácení trvá řádově hodiny. Přesto je někdy třeba strom odstranit, zejména, když představuje bezpečnostní riziko a ohrožuje majetek nebo životy lidí. Pokud odborné hodnocení stromu ukáže, že je jeho likvidace nutná, jsme tu pro vás, abychom tuto práci provedli bezpečně.
Zajistíme také likvidaci větví i odstranění pařezů.

Postupné kácení

Kromě prostého kácení provádíme v místech s omezeným prostorem přesné směrové kácení. Tam, kde není možné položit celý strom najednou, například v blízkosti domů, elektrického vedení apod., používáme postupné kácení – z lana nebo s využitím vysokozdvižné plošiny. Poradíme si se stromy jakýchkoli rozměrů. Části stromu jsou spouštěny na lanech tak, aby nedošlo k poškození majetku.
K pokácení stromu na soukromé zahradě již není dle novely zákona třeba povolení od příslušného městského či obecního úřadu.