O nás

Naším oborem je kompletní péče o dřeviny:

hodnocení stavu dřevin, jejich výsadba, veškeré odborné zákroky – řezy, ošetření, vazby korun a také bezpečné kácení stromů. Našima rukama za dobu existence firmy prošly už stovky stromů, ošetřili jsme už také dlouhou řadu chráněných významných stromů.

Působíme od roku 2004, odbornost je podložena absolvováním specializovaného studia na SZŠ a VOŠ zahradnické v Mělníku a dalších kurzů a školení. Jsme držitelé certifikátu Evropský arborista. Jsme pravidelně školeni pro práci ve výškách, práci s motorovou pilou, způsobilost pro zacházení s chemickými prostředky na ochranu rostlin, oceňování dřevin apod. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti.

Udržujeme kontakt s děním v oboru – jsme členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Činnost provádíme převážně ve Středočeském kraji, dle rozsahu zakázky pak v celé ČR.