Údržba stromů

Řezy dřevin

Během života dřeviny se používají různé typy řezů.  Jejich cílem je nejčastěji zajištění provozní bezpečnosti ale i zlepšení stavu stromu samotného. Řezy jsou zásahem do živého organismu a je tedy třeba, abychom minimalizovali poškození. Zkušený arborista proto provádí řez ve správném místě stromu, ve správném rozsahu, a také ve správném ročním období. Pracujeme převážně pomocí lanové techniky, která má své výhody oproti použití vysokozdvižných plošin. Stromolezec  se na rozdíl od plošiny dostane do všech částí koruny a ošetření z lana je ke stromu i šetrnější.

Typy řezů:

Výchovný řez – zákrok pro dosažení ideálního vývinu u mladého stromku. Tento preventivní druh řezu je důležitý, protože nás do jisté míry zbavuje starostí s ostatními druhy řezů, kterými pouze napravujeme nedostatky. Mimo jiné odstraňujeme vadná, tzv. tlaková větvení, což u vzrostlého stromu již není možné. Náklady jsou minimální, a do budoucna získáme perspektivního jedince. Doporučujeme.

Bezpečnostní řez – řeší provozní bezpečnost stromu, jedná se hlavně o odstranění větví suchých, poškozených, atd., které by pádem mohly způsobit škody na zdraví či majetku.

Zdravotní řez – kompletní udržovací řez, který má zlepšit bezpečnost, ale i celkový stav stromu. Odstraňujeme nejenom větve nebezpečné, ale všechny, jež snižují životaschopnost stromu. Je to řez výhodný z hlediska dlouhodobé perspektivy stromu.

Redukční řez – redukce větví zasahujících do budov, elektrického vedení, zakrývajících dopravní značení. Zajištění podchodné a podjezdné výšky. Dalším typem redukčního řezu je obvodová (výšková) redukce – snížením těžiště stromu vyloučíme riziko jeho zlomení nebo vyvrácení.

Tvarovací řez – tyto řezy provádíme z estetických důvodů. U stromů je to řez na hlavu a řez na čípek. Tvarovací řezy stromů je třeba pravidelně opakovat, optimálně po třech letech.

Řez keřů – tvarujeme živé ploty. Provádíme udržovací řez volně rostoucích keřů pro zvýšení vitality a podporu kvetení.

Řezy ovocných stromů – i zde je třeba provádět zákroky v příslušném období roku podle druhu stromu a s citem pro míru.

Bezpečnostní vazby

Vazby korun stromů používáme tam, kde je riziko rozlomení koruny – většinou u vzrostlých stromů s defektním větvením. Instalujeme buď vazby nepředepjaté, které slouží jako prevence zlomu. Vazby předepjaté instalujeme tam, kde je potřeba přímo, mechanicky zabránit rozlomení. Používáme speciální lana ze syntetických materiálů se zaručenou nosností a životností, také ocelová lana s vysokou nosností pro předepjaté vazby. Dimezaci a stanovení místa instalace vazby je vždy nutno svěřit osvědčeným profesionálům.