Výsadba

Provádíme výsadbu dřevin dle projektu. Odpovídající druhy stromů a keřů na konkrétní stanoviště, kvalitní školkařský materiál a správná technologie výsadby (kotvení, mulčování, výsadbový řez, závlaha…) jsou zárukou dlouhodobé perspektivy dřevin. Dodavatelé nabízejí stovky druhů a kultivarů dřevin,  pro orientaci v nich využijte naše zkušenosti. Máme přehled o cenách rostlinného materiálu.